Bestilling

Hvis du bruker advokat og ønsker at advokaten mottar skifteskissen, oppgi advokatens e-postadresse her:

For å betale send Total sum til Vippsnummer: 586095

Når betalingen er gjennomført, fyll inn ordrenummeret som står skrevet på Vippskvitteringen.  

Ordrenummer

Total sum

Skifteskisse

kr 1225,00 

Total sum

kr 1225,00

Har du mottatt en verdikode? 

Helpify AS

Org.nr. 823 850 972

Tlf. 40884402  E-post: post@helpify.no

© Opphavsrettslig beskyttet

Designrett registrert av Patentstyret (reg.nr. 086581)