Tidspunktet

Skjevdeling?

Formue

Intro

Særeie?

Noen eiendeler

Oppsummering

Gjeld

Delvis særeie

Særeie på eiendom

Har dere særeie på eiendom?

Særeie på bankkonto

Har dere særeie på bankkonto?

Beløpssæreie

Har dere beløpssæreie?

Annet særeie

Har dere særeie på noe annet?

Kort om delvis særeie

Delvis særeie må være avtalt i en ektepakt eller være bestemt av gavegiver, for arv bestemt i testament, og innebærer at det er bestemt at visse eiendeler en ektefelle eier, eksempelvis bolig, ikke skal deles med andre ektefellen i en skilsmisse. Hvis du ikke har lest punkt 3 om særeie må det gjøres først.

Delvis særeie kan være avtalt mellom ektefeller i en ektepakt, eller være bestemt av noen andre (for arv i testament eller av noen som ga en gave) slik at ektefellene kan ha:

 

- delvis særeie for den ene

- delvis særeie for dem begge . . .

Les mer

Helpify AS

Org.nr. 823 850 972

Tlf. 40884402  E-post: post@helpify.no

© Opphavsrettslig beskyttet

Designrett registrert av Patentstyret (reg.nr. 086581)