Tidspunktet

Skjevdeling?

Formue

Intro

Særeie?

Noen eiendeler

Oppsummering

Gjeld

Noen eiendeler som kan holdes utenfor skilsmisseoppgjøret

Har dere noen slike eiendeler eller rettigheter som kan holdes utenfor skilsmisseoppgjøret?

Innledende om noen eiendeler som kan holdes utenfor skilsmisseoppgjøret

Enkelte helt konkrete eiendeler og rettigheter i det økonomiske oppgjøret i en skilsmisse - kortfattet oppsummert som smykker, pensjon, livsforsikring, erstatning, forsikring, familiefoto, eiendeler som er til særskilt bruk for barn, og utbetaling fra arbeidsgiver i forbindelse med oppsigelse - kan en ektefelle holde utenfor skilsmisseoppgjøret for å beholde selv uten å dele verdien med den andre ektefellen . . . 

Les mer

Helpify AS

Org.nr. 823 850 972

Tlf. 40884402  E-post: post@helpify.no

© Opphavsrettslig beskyttet

Designrett registrert av Patentstyret (reg.nr. 086581)