top of page

Tidspunktet

Skjevdeling?

5

Formue

Intro

Særeie?

Noen eiendeler

Oppsummering

Gjeld

Oppsummering

Innlasting ca. 60 sek.

Noen eiendeler som kan holdes utenfor skilsmisseoppgjøret

Har dere noen slike eiendeler eller rettigheter som kan holdes utenfor skilsmisseoppgjøret?

Holdes disse eiendelene og/eller rettighetene utenfor skilsmisseoppgjøret?

Informasjon: Eiendeler og rettigheter som holdes utenfor skilsmisseoppgjøret skal ikke føres opp senere i punkt 6 om Formue. Hvis dere for eksempel har rett til pensjon fra folketrygden - og klær og sko - eller erstatningsbeløp på bankkonto, og dette holdes utenfor skilsmisseoppgjøret, registrerer du ikke pensjonsrettighetene, eller skoene og klærne, eller erstatningsbeløpet som Formue.

Har dere gjeld som er pådratt til kjøp eller påkostninger av rettigheter i offentlige trygdeordninger, pensjonsordninger, eller til krav etter en livrente eller livsforsikring som ikke har gjenkjøpsverdi, eller til andre eiendeler og rettigheter som ikke kan overdras eller som er av personlig karakter?

Hva er størrelsen på gjelden?

Hvem av dere er ansvarlig for gjelden? 

Informasjon: Eiendeler og rettigheter som ikke holdes utenfor skilsmisseoppgjøret føres opp senere i punkt 6 om Formue. Hvis dere for eksempel har rett til pensjon eller et erstatningsbeløp på bankkonto, som skal deles med den andre ektefellen i skilsmisseoppgjøret, registrerer du pensjonsrettighetene eller erstatningsbeløpet, under Formue.

Innledende om noen eiendeler som kan holdes utenfor skilsmisseoppgjøret

Enkelte helt konkrete eiendeler og rettigheter i det økonomiske oppgjøret i en skilsmisse - kortfattet oppsummert som smykker, pensjon, livsforsikring, erstatning, forsikring, familiefoto, eiendeler som er til særskilt bruk for barn, og utbetaling fra arbeidsgiver i forbindelse med oppsigelse - kan en ektefelle holde utenfor skilsmisseoppgjøret for å beholde selv uten å dele verdien med den andre ektefellen . . . 

Les mer

+

En ektefelle kan holde følgende utenfor skilsmisseoppgjøret

Eiendeler som utelukkende tjener til ektefellens personlige bruk

De aller fleste ektefeller vil ha noen eiendeler som utelukkende tjener til deres personlige bruk. Regelen gjelder eiendeler som utelukkende tjener til ektefellens personlige bruk, hvis det ikke vil være åpenbart urimelig å holde eiendelene utenfor skilsmisseoppgjøret. Eksempler på eiendeler som kan holdes utenfor skilsmisseoppgjøret er ektefellens klær, sko, briller og medisiner. Merk at eiendeler som brukes i jobbsammenheng ikke regnes for å være til personlig bruk og derfor ikke kan holdes utenfor skilsmisseoppgjøret etter denne regelen.

Familiebilder og familiepapirer som kommer fra denne ektefellens slekt

Familiebilder og familiepapirer som kommer fra den ene ektefellens slekt, kan en ektefelle holde utenfor skilsmisseoppgjøret, med mindre det vil være åpenbart urimelig å holde eiendelene utenfor. Det kan for eksempel være brev utvekslet mellom den ene ektefellens morfar og andre slektsmedlemmer, eller eldre fotoalbum med familiebilder.

Rettigheter i offentlige trygdeordninger, offentlige eller private pensjonsordninger, og krav etter en livrente eller livsforsikring som ikke har gjenkjøpsverdi

En ektefelle kan holde rettigheter i offentlige trygdeordninger, offentlige eller private pensjonsordninger, og krav etter en livrente eller livsforsikring som ikke har gjenkjøpsverdi som ektefellen eller ektefellene i fellesskap kan realisere utenfor skilsmisseoppgjøret. Hvis en ektefelles uttak fører til at den andre ektefellen blir urimelig dårlig stilt, kan han eller hun tilkjennes et beløp for å hindre dette, og ved vurderingen av om det skal tilkjennes kompensasjon, skal det blant annet legges vekt på om ekteskapet har vært langvarig. En ektefelle kan for eksempel holde rett til pensjon fra folketrygden utenfor skilsmisseoppgjøret, men pensjonsutbetalinger som er på bankkonto kan ikke holdes utenfor etter denne regelen.

Andre eiendeler og rettigheter som ikke kan overdras eller som er av personlig karakter

En ektefelle kan holde andre eiendeler og rettigheter som ikke kan overdras eller eiendeler som er av personlig karakter utenfor skilsmisseoppgjøret. Hvis en ektefelles uttak fører til at den andre ektefellen blir urimelig dårlig stilt, kan han eller hun tilkjennes et beløp for å hindre dette, og ved vurderingen av om det skal tilkjennes kompensasjon, skal det blant annet legges vekt på om ekteskapet har vært langvarig. Et eksempel på en rettighet som er av personlig karakter er opphavsrett. Et eksempel på en eiendel som er av personlig karakter er idrettspremier med inskripsjon.

Den beholdne verdien av erstatning, trygd eller forsikring som dekker tap i fremtidig erverv og utgifter som en personskade antas å påføre skadelidte i fremtiden

En ektefelle kan holde den beholdne verdien av erstatning, trygd eller forsikring som dekker tap i fremtidig erverv og utgifter som en personskade antas å påføre skadelidte i fremtiden, samt den beholdne verdien av ménerstatning, yrkesskadeerstatning og oppreisning holdes utenfor skilsmisseoppgjøret. Utbetaling fra arbeidsgiver i forbindelse med oppsigelse eller førtidspensjonering kan holdes utenfor på samme vilkår. Skyldes det den andre ektefellens innsats at ytelsene ikke er forbrukt, skal det beløpet som kan holdes utenfor delingen, settes ned i den utstrekning det er rimelig på grunn av verdien av den andre ektefellens innsats. Hvis for eksempel en ektefelle har fått yrkesskadeerstatning kan erstatningsbeløpet holdes utenfor skilsmisseoppgjøret, men merk at det kun er den del av verdien som er i behold som kan holdes utenfor skilsmisseoppgjøret. Hvis for eksempel hele erstatningsutbetalingen er brukt opp til forbruk under samlivet, kan ikke erstatningsutbetalingen holdes utenfor skilsmisseoppgjøret etter denne regelen.

Den beholdne verdien av ménerstatning, yrkesskadeerstatning og oppreisning

En ektefelle kan holde den beholdne verdien av erstatning, trygd eller forsikring som dekker tap i fremtidig erverv og utgifter som en personskade antas å påføre skadelidte i fremtiden, samt den beholdne verdien av ménerstatning, yrkesskadeerstatning og oppreisning holdes utenfor skilsmisseoppgjøret. Utbetaling fra arbeidsgiver i forbindelse med oppsigelse eller førtidspensjonering kan holdes utenfor på samme vilkår. Skyldes det den andre ektefellens innsats at ytelsene ikke er forbrukt, skal det beløpet som kan holdes utenfor delingen, settes ned i den utstrekning det er rimelig på grunn av verdien av den andre ektefellens innsats. Hvis for eksempel en ektefelle har fått yrkesskadeerstatning kan erstatningsbeløpet holdes utenfor skilsmisseoppgjøret, men merk at det kun er den del av verdien som er i behold som kan holdes utenfor skilsmisseoppgjøret. Hvis for eksempel hele erstatningsutbetalingen er brukt opp til forbruk under samlivet, kan ikke erstatningsutbetalingen holdes utenfor skilsmisseoppgjøret etter denne regelen.

Utbetaling fra arbeidsgiver i forbindelse med oppsigelse eller førtidspensjonering

En ektefelle kan holde den beholdne verdien av erstatning, trygd eller forsikring som dekker tap i fremtidig erverv og utgifter som en personskade antas å påføre skadelidte i fremtiden, samt den beholdne verdien av ménerstatning, yrkesskadeerstatning og oppreisning holdes utenfor skilsmisseoppgjøret. Utbetaling fra arbeidsgiver i forbindelse med oppsigelse eller førtidspensjonering kan holdes utenfor på samme vilkår. Skyldes det den andre ektefellens innsats at ytelsene ikke er forbrukt, skal det beløpet som kan holdes utenfor delingen, settes ned i den utstrekning det er rimelig på grunn av verdien av den andre ektefellens innsats. Hvis for eksempel en ektefelle har fått yrkesskadeerstatning kan erstatningsbeløpet holdes utenfor skilsmisseoppgjøret, men merk at det kun er den del av verdien som er i behold som kan holdes utenfor skilsmisseoppgjøret. Hvis for eksempel hele erstatningsutbetalingen er brukt opp til forbruk under samlivet, kan ikke erstatningsutbetalingen holdes utenfor skilsmisseoppgjøret etter denne regelen.

Eiendeler som er til særskilt bruk for barna

En ektefelle kan holde eiendeler som er til særskilt bruk for barna utenfor skilsmisseoppgjøret. Slike eiendeler kan kreves uttatt av den ektefellen som barna får fast bosted hos.

bottom of page