Tidspunktet

Skjevdeling?

Formue

Intro

Særeie?

Noen eiendeler

Oppsummering

Gjeld

Formue

Merk: For at du ikke skal behøve å oppgi informasjon to ganger om eiendeler (gjenstander, eiendom mv.), skal eventuelle eiendeler som det knytter seg skjevdelingskrav til og særeie (unntatt beløpssæreie) ikke føres opp her i punkt 6 om Formue. Eiendeler som holdes utenfor skilsmisseoppgjøret skal heller ikke føres opp her.

Eiendom

Eier dere bolig?

Bil

Eier dere bil?

Båt

Eier dere båt?

Sparekonto

Har dere penger på sparekonto?

Brukskonto

Brukskonto: Har dere penger på bankkonto?

Innbo og løsøre

Eier dere innbo og løsøre?

Andre eiendeler

Eier dere noe annet?

Kort om formue - likedeling

Ektefellers formue deles i en skilsmisse likt etter at det er gjort fradrag for gjeld, med unntak av særeie, skjevdeling og noen eiendeler som kan holdes utenfor skilsmisseoppgjøret.

Lovens hovedregel er at hver av ektefellenes formue skal deles likt med den andre, såkalt likedeling. Unntak for regelen om likedeling gjelder for noen eiendeler som kan holdes utenfor skilsmisseoppgjøret, særeie og skjevdelingskrav, som vi har gjennomgått i punkt 3, 4 og 5.

Her behandles andre eiendeler hver av ektefellene eier og eiendelenes verdi i sammenheng med kartleggingen av skilsmisseoppgjøret . . . 

Les mer

Helpify AS

Org.nr. 823 850 972

Tlf. 40884402  E-post: post@helpify.no

© Opphavsrettslig beskyttet

Designrett registrert av Patentstyret (reg.nr. 086581)