Tidspunktet

Skjevdeling?

Formue

Intro

Særeie?

Noen eiendeler

Oppsummering

Gjeld

Gjeld

Oversikt over gjeld som allerede er registrert i Skilsmisseberegneren

Til informasjon: Du har ikke tidligere registrert noen gjeld i Skilsmisseberegneren som dere hadde pr. Tidspunktet. 

Har dere gjeld som ikke allerede er registrert i Skilsmisseberegneren?

Boliglån

Har dere boliglån som ikke allerede er registrert i Skilsmisseberegneren?

Forbruksgjeld

Har dere forbruksgjeld som ikke allerede er registrert i Skilsmisseberegneren?

Studiegjeld

Har dere studiegjeld som ikke allerede er registrert i Skilsmisseberegneren?

Ytterligere gjeld

Har dere ytterligere gjeld som ikke allerede er registrert i Skilsmisseberegneren?

Kort om skilsmisse og gjeld

Det er hver av ektefellenes netto formue som deles. Med netto formue menes formue minus gjeld. Formuen har du oppført i punkt 6 på forrige side. Her i punkt 7 er vi ute etter hvilken gjeld hver av dere har og gjeldens størrelse på Tidspunktet. Fradraget for gjeld varierer, og avhenger blant av om en ektefelle har særeie eller skjevdelingskrav . . .

Les mer

Helpify AS

Org.nr. 823 850 972

Tlf. 40884402  E-post: post@helpify.no

© Opphavsrettslig beskyttet

Designrett registrert av Patentstyret (reg.nr. 086581)