top of page
Typing

Om Skilsmisseberegneren

Skilsmisseberegneren er en tjeneste for å kartlegge den verdimessige delingen i et skilsmisseoppgjør. De mange hovedreglene i ekteskapsloven om særeie, skjevdeling, felleseie og gjeld i skilsmisseoppgjør er integrert i tjenesten. Denne kunnskapen var tidligere forbeholdt advokater.

Slik fungerer det

Skilsmisseberegneren stiller deg relevante spørsmål for ditt skilsmisseoppgjør. Underveis i prosessen blir du veiledet, slik at du enklere kan svare på spørsmålene som gjelder for deg. 

Etter at du har sendt inn dine svar, mottar du en kartlegging av ditt verdimessige skilsmisseoppgjør på e-post. Dette dokumentet kaller advokater for en skifteskisse.

 

Søknaden om separasjon og skilsmisse håndteres på Fylkesmannen.no. Du kan komme i gang med det økonomiske oppgjøret i skilsmissen med to trinnvise steg.

Søk Fylkesmannen om separasjon/skilsmisse

Håndter skilsmisseoppgjøret på nett

Omtaler av tjenesten

Silje Sandmæl DNB skilsmisserobot TV2
Helpify skilmissekalkulator
Advokatbladet - Advokatforeningen - skilsmissekalkulator

Les nyhetsartiklene i sin helhet på:

Hvorfor benytte Skilsmisseberegneren

En skilsmisse koster i gjennomsnitt kr 568 000, hvor kr 234 000 er engangskostnader til nye møbler og utstyr, flyttekostnader, dokumentavgift og advokatkostnader. [1]  De økte utgiftene skyldes blant annet at to husholdninger koster mer enn én, og engangsutgiftene til blant annet advokat. 

 

Med Skilsmisseberegneren får du skifteskisse til fastpris. En skifteskisse utarbeidet av en advokat avhenger av tiden advokaten bruker, og vil koste fra kr 10.000 opp mot kr 30.000, eventuelt mer. Normal timepris for en advokat er kr 2.000 – kr 3.000. Du betaler derimot aldri mer enn kr 1.225 for en skifteskisse fra oss. Om du i tillegg velger å benytte advokat vil oversikten over ditt verdimessige skilsmisseoppgjør gjort via Skilsmisseberegneren spare advokaten for tid, og dermed deg for kostnader. 

 

Skilsmisseberegneren gir deg oversikt i ditt skilsmisseoppgjør ut ifra ekteskapslovens mange hovedregler. Ekteskapslovens regler om skilsmisseoppgjør er ikke til hinder for at ektefeller blir enige om en annen deling enn det som følger av loven. Oversikten kan bidra til enighet mellom dere om oppgjøret tidligere og dermed være konfliktdempende. Ektefeller som er separerte eller står overfor et nært forestående brudd har avtalefrihet i skilsmisseoppgjøret. 

Skilsmisseberegneren er utviklet av Helpify i et samarbeid med en tidligere skilsmisseadvokat og digital artist.​

[1] Dine penger, nr. 10, 2017, s. 15

bottom of page