Tidspunktet

Skjevdeling?

Formue

Intro

Særeie?

Noen eiendeler

Oppsummering

Gjeld

Oppsummering

Tidspunktet

Når ble samlivet brutt?

Særeie

Delvis særeie

Skjevdelingskrav

Noen eiendeler som kan holdes utenfor oppgjøret

Formue

Gjeld

Det er viktig at du kontrollerer opplysningene før du sender dem inn. Om du ønsker å endre ett eller flere svar kan du manøvrere mellom sidene via hjulet øverst på siden eller via forrige/neste side

Få oversikt i ditt skilsmisseoppgjør

Send inn dine opplysninger ovenfor til utregning i henhold til ekteskapslovens mange hovedregler, og ta kontroll over ditt skilsmisseoppgjør.

 

Du vil motta en kartlegging av ditt verdimessige skilsmisseoppgjør i løpet av kort tid etter at din betaling er registrert.

Kontaktinformasjon

Helpify AS

Org.nr. 823 850 972

Tlf. 40884402  E-post: post@helpify.no

© Opphavsrettslig beskyttet

Designrett registrert av Patentstyret (reg.nr. 086581)