Tidspunktet

Skjevdeling?

Formue

Intro

Særeie?

Noen eiendeler

Oppsummering

8

Gjeld

Oppsummering

Tidspunktet

Når ble samlivet brutt?

Særeie

Har dere ektepakt?

Har dere avtalt særeie i ektepakten?

Har dere avtalt delvis særeie i ektepakten?

Har dere i ektepakten avtalt særeie i form av fullt særeie for en av dere, samtidig som den andre ikke har særeie?

Har en eller begge av dere fått arv hvor avdøde i sitt testament bestemte at arven skulle være mottakerens særeie? 

Har en eller begge av dere mottatt en gave hvor den som ga gaven bestemte at gaven skulle være mottakerens særeie?