Pris

Med Skilsmisseberegneren får du oversikt i ditt økonomiske skilsmisseoppgjør.

 

For å motta en kartlegging av ditt verdigmessige skilsmisseoppgjør koster dette kr 1225,- (skifteskisse).

 

Det er gratis tilgang til Skilsmisseberegneren.

Prisoversikt

Skifteskisse

kr 1225,00 

Total sum

kr 1225,00

Ofte stilte spørsmål

> Er det trygt med hensyn til personvern?

> Hvor lang tid tar det å motta skifteskissen?

> Hvor mye koster det å bruke advokat i stedet?

> Er skifteskissen et gyldig dokument?

> Må jeg oppgi mitt ekte navn?

> Hvilken betalingsløsning brukes?

Helpify AS

Org.nr. 823 850 972

Tlf. 40884402  E-post: post@helpify.no

© Opphavsrettslig beskyttet

Designrett registrert av Patentstyret (reg.nr. 086581)