top of page
Fresh Living Room

Pris

Med Skilsmisseberegneren får du oversikt i ditt økonomiske skilsmisseoppgjør.

 

For å motta en kartlegging av ditt verdigmessige skilsmisseoppgjør koster dette kr 1225,- (skifteskisse).

 

Det er gratis tilgang til Skilsmisseberegneren.

Prisoversikt

Skifteskisse

kr 1225,00 

Total sum

kr 1225,00

Ofte stilte spørsmål

Svar til spørsmål som ofte stilles om tjenesten Skilsmisseberegneren.

> Er det trygt med hensyn til personvern?

Ja, det er trygt. Vi ønsker diskresjon for brukeren og håndterer personopplysninger konfidensielt. Vi selger ikke personopplysninger. Ivaretakelse av hensynet til personvern er bygget inn i tjenesten ved å sikre dataminimering. Vi ønsker kun å motta og behandle relevante opplysninger fra brukeren for å produsere en kartlegging av det verdimessige skilsmisseoppgjøret etter avtale. Opplysningene som gis lagres ikke av nettstedet før du velger å sende inn dine svar. For at du kan manøvrere mellom sidene og samtidig la dine svar bli husket, lar nettstedet din egen nettleser lagre dine svar frem til du lukker fanen i nettleseren. Vi har utarbeidet en personvernerklæring med informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger. 

> Hvor lang tid tar det å motta skifteskissen?

Etter at vi har registrert din betaling mottar du skifteskissen til e-postadressen du har oppgitt. Dette skjer normalt samme dag, men banken kan i helt sjeldne tilfeller bruke to virkedager.

> Hvor mye koster det å bruke advokat i stedet?

En skifteskisse fra en advokat kan koste mellom kr 10.000 – kr 30.000, eventuelt mer, avhengig av advokatens timepris og hvor mye tid advokaten bruker på saken.

> Er skifteskissen et gyldig dokument?

En skifteskisse fra oss inneholder en kartlegging av det verdimessige skilsmisseoppgjøret, tilsvarende som en skifteskisse utarbeidet av en advokat. Det er vanlig å snakke om gyldige dokumenter når dokumentet er gjenstand for signering, mens skifteskisser på sin side brukes for å kartlegge den verdimessige fordelingen i et skilsmisseoppgjør. I forkant av at ektefellene inngår avtale om oppgjøret brukes skifteskisser for å kartlegge den verdimessige delingen. Ektefeller har avtalefrihet i skilsmisseoppgjøret når de er i en aktuell skilsmissesituasjon. Ekteskapsloven bestemmer uttrykkelig at lovens regler ikke er til hinder for at ektefellene inngår avtale om oppgjøret. 

> Må jeg oppgi mitt ekte navn?

Du velger selv om du vil oppgi ditt ekte navn, men telefonnummeret du oppgir med Vipps-betalingen vil knytte transaksjonen til navnet på telefonnummerets eier. Vi vil uansett behandle navn og alle andre opplysninger på en måte som ivaretar hensynet til personvern, og du kan finne informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger i vår personvernerklæring

> Hvilken betalingsløsning brukes?

Vi bruker Vipps som betalingsløsning.

bottom of page