Tidspunktet

Skjevdeling?

Formue

Intro

Særeie?

Noen eiendeler

Oppsummering

Gjeld

Særeie

Hva er særeie?

Særeie avtalt i ektepakt

Har dere ektepakt?

Særeie bestemt i et testament

Har en eller begge av dere fått arv hvor avdøde i sitt testament bestemte at arven skulle være mottakerens særeie? 

Særeie bestemt av en gavegiver

Har en eller begge av dere mottatt en gave hvor den som ga gaven bestemte at gaven skulle være mottakerens særeie? 

Kort om særeie

De fleste ektefeller har ikke særeie, og svarer nei på disse tre spørsmålene. Særeie må være avtalt i en ektepakt, eller være bestemt av en gavegiver og for arv være bestemt i testament. Særeie er en formuesordning som bestemmer at det en ektefelle eier, eksempelvis bolig, ikke skal deles med den andre ektefellen i en skilsmisse.

Særeie skal ikke deles med den andre ektefellen i skilsmisseoppgjøret. Særeie er en formuesordning, og en avtale om særeie går ut på at ektefeller ved ektepakt avtaler at det ektefellen eier eller senere blir eier av, skal være unntatt fra deling.

 

Særeie oppstår ikke automatisk ved ekteskapsinngåelsen i motsetning til formuesordningen felleseie. Vi vil senere i punkt 7 behandle temaet felleseie, mens temaet her er særeie . . .

Les mer

Helpify AS

Org.nr. 823 850 972

Tlf. 40884402  E-post: post@helpify.no

© Opphavsrettslig beskyttet

Designrett registrert av Patentstyret (reg.nr. 086581)