top of page

Eksempler 

Her finner du eksempler på ulike skilsmisseoppgjør med bolig, arv, skjevdeling og studielån. 

 

Ektefeller kan kartlegge deres skilsmisseoppgjør ved å lese og svare på relevante spørsmål i Skilsmisseberegneren.

Skilsmisseoppgjør med skjevdeling i bolig og arv – eksempel

Thomas og Margrethe skal skilles. Thomas eide bolig før de giftet seg. Margrethe fikk arv som hun brukte til å nedbetale på boliglånet. I skilsmisseoppgjøret lurer begge på om de kan kreve skjevdeling.  Thomas bruker Skilsmisseberegneren. Etter å ha svart på relevante spørsmål forteller Skilsmisseberegneren ham at han kan skjevdele kr 800.000, mens Margrethe kan skjevdele kr 112.253. Etter å ha svart på spørsmål om hvilken annen formue og gjeld han og Margrethe har, kartlegger Skilsmisseberegneren at hver av dem har kr 2.000.000 pluss sine skjevdelingsmidler, slik at han har kr 2.800.000 i det økonomiske skilsmisseoppgjøret. 

Skilsmisseoppgjør med arv – eksempel

Mona arvet kr 200.000 for fire år siden. I skilsmisseoppgjøret med Kristian lurer hun på om hun kan beholde arven. Etter å ha svart på aktuelle spørsmål, kartlegger Skilsmisseberegneren at hun kan skjevdele kr 216.486. Etter å ha svart på spørsmål om hvilken annen formue og gjeld hun og Kristian har, kartlegger Skilsmisseberegneren at hver av dem har kr 900.000, pluss at Mona har kr 216.486 i tillegg slik at hun har kr 1.116.486 i det økonomiske skilsmisseoppgjøret.

Skilsmisseoppgjør med studielån – eksempel

Da Trine og Petter giftet seg hadde Petter studielån i tillegg til bolig med boliglån. Det er forskjellige måter å beregne studielån i skilsmisseoppgjør, hvilket avhenger av om vedkommende ektefelle har eller ikke har skjevdelingskrav eller særeie, og om studielånet skifteteknisk omgjøres til felleseiemidler først. Ved å svare på aktuelle spørsmål beregner Skilsmisseberegneren hvor mye Petter kan skjevdele av boligens verdi, og hvor mye av studielånet han kan trekke fra.

bottom of page