Tidspunktet

Skjevdeling?

Formue

Intro

Særeie?

Noen eiendeler

Oppsummering

Gjeld

Skjevdeling

Hva er skjevdeling?

Har en eller begge av dere skjevdelingskrav?

Kort om skjevdeling

For å ha et skjevdelingskrav i skilsmisseoppgjøret må en ektefelle etter hovedregelen ha verdier som klart kan føres tilbake til

  • midler som ektefellen hadde da ekteskapet ble inngått

  • arv

  • eller gave fra andre enn ektefellen.

Skjevdeling er en rett til å holde verdier utenfor skilsmisseoppgjøret, som arv, noen gaver og formue fra før ekteskapet, eksempelvis bolig. 


Skjevdeling minner om særeie, samtidig som det er forskjeller. Retten til å kreve skjevdeling følger automatisk av loven, i motsetning til særeie som må være avtalt mellom ektefellene i en ektepakt (eller være bestemt av giver eller arvelater) . . .

Les mer

Helpify AS

Org.nr. 823 850 972

Tlf. 40884402  E-post: post@helpify.no

© Opphavsrettslig beskyttet

Designrett registrert av Patentstyret (reg.nr. 086581)