top of page

Tidspunktet

Skjevdeling?

Formue

Intro

Særeie?

Noen eiendeler

Oppsummering

Gjeld

Oppsummering

Innlasting ca. 60 sek.

Skjevdelingskrav

Skjevdeling i bolig som er verdt det samme som ved ekteskapsinngåelsen

Her er typetilfellet at en av ektefellene eide en eiendom da ektefellene giftet seg, og hvor eiendommen er verdt det samme som ved ekteskapsinngåelsen. Hvis en av dere eide en eiendom ved ekteskapsinngåelsen, som verken har steget eller sunket i verdi siden giftemålet frem til Tidspunktet, kan skjevdelingskrav beregnes i denne delen.

Ønsker du å bli stilt relevante spørsmål?

Eide hustruen eller ektemannen en eiendom før ekteskapsinngåelsen?

Hvem av ektefellene eide en eiendom før ekteskapsinngåelsen?

Gi eiendommen en betegnelse:

Eier ektefellen denne eiendommen på Tidspunktet?

Er eiendommen verdt det samme på Tidspunktet som ved ekteskapsinngåelsen?

Hva var eiendommens verdi på Tidspunktet og ved ekteskapsinngåelsen?

Hadde ektefellen boliglån knyttet til eiendommen ved ekteskapsinngåelsen?

Hva var boliglånes størrelse ved ekteskapsinngåelsen?

Hva er boliglånets størrelse på Tidspunktet?

Har ektefellen gjeld på Tidspunktet knyttet til vanlig vedlikehold av eiendommen?

Hvor mye har ektefellen i gjeld som har gått til vanlig vedlikehold av eiendommen?

Hadde ektefellen studiegjeld ved ekteskapsinngåelsen?

Hvor mye hadde ektefellen i studiegjeld ved ekteskapsinngåelsen?

Er denne studiegjelden helt nedbetalt under ekteskapet?

Hva er størrelsen på denne studiegjelden på Tidspunktet?

Hadde ektefellen forbruksgjeld ved ekteskapsinngåelsen?

Hvor mye hadde ektefellen i forbruksgjeld ved ekteskapsinngåelsen?

Er denne forbruksgjelden helt nedbetalt under ekteskapet?

Hva er størrelsen på denne forbruksgjelden på Tidspunktet?

Skjevdeling i bolig som er verdt mer enn ved ekteskapsinngåelsen

Her er typetilfellet at en av ektefellene eide en eiendom da ektefellene giftet seg, og hvor eiendommen er verdt mer enn ved ekteskapsinngåelsen. Hvis en av dere eide en eiendom ved ekteskapsinngåelsen som har steget i verdi siden giftemålet frem til Tidspunktet kan skjevdelingskrav beregnes i denne delen.

Ønsker du å bli stilt relevante spørsmål?

Eide hustruen eller ektemannen en eiendom før ekteskapsinngåelsen?

Hvem av ektefellene eide en eiendom før ekteskapsinngåelsen?

Gi eiendommen en betegnelse:

Eier ektefellen denne eiendommen på Tidspunktet?

For å beregne skjevdelingskrav her må ektefellen ikke ha solgt, dvs. eie eiendommen på Tidspunktet.

Hvis eiendommen er solgt under ekteskapet, og midler fra salget har gått til å kjøpe en ny bolig enten en eller to ganger, bes du gå til delen like nedenfor («Skjevdeling i eiendom hvor dere har byttet bolig») for å besvare spørsmålene der.»

Er eiendommen verdt mer på Tidspunktet enn ved ekteskapsinngåelsen?

Skyldes eiendommens verdiøkning under ekteskapet markedet?

Skyldes hele eller deler av eiendommens verdiøkning under ekteskapet påkostninger av eiendommen utover vanlig vedlikehold?

Er påkostningene av eiendommen finansiert med midler ektefellen hadde før ekteskapsinngåelsen, arv eller gave fra andre enn den andre ektefellen?

Hvor mye utgjør påkostningene av verdiøkningen til eiendommen?

Hva er eiendommens verdi på Tidspunktet?

Hva var eiendommens verdi ved ekteskapsinngåelsen?

Hadde ektefellen boliglån knyttet til eiendommen ved ekteskapsinngåelsen?

Hva var boliglånets størrelse ved ekteskapsinngåelsen?

Hva er boliglånets størrelse på Tidspunktet?

Har ektefellen gjeld på Tidspunktet knyttet til vanlig vedlikehold av eiendommen?

Hvor mye har ektefellen i gjeld som har gått til vanlig vedlikehold av eiendommen?

Hadde ektefellen studiegjeld ved ekteskapsinngåelsen?

Hvor mye hadde ektefellen i studiegjeld ved ekteskapsinngåelsen? 

Er denne studiegjelden helt nedbetalt under ekteskapet?

Hva er størrelsen på denne studiegjelden på Tidspunktet?

Hadde ektefellen forbruksgjeld ved ekteskapsinngåelsen?

Hvor mye hadde ektefellen i forbruksgjeld ved ekteskapsinngåelsen?

Er denne forbruksgjelden helt nedbetalt under ekteskapet?

Hva er størrelsen på denne forbruksgjelden på Tidspunktet?

Skjevdeling i eiendom hvor dere har byttet bolig

Her er typetilfellet at en av ektefellene eide en eiendom da ektefellene giftet seg, hvor denne eiendommen senere er blitt solgt mens ektefellen var gift, og midler fra salget har gått til å kjøpe en ny bolig enten en eller to ganger. Merk at dette typetilfellet ikke tar høyde for at verdistigninger kan skyldes påkostninger av eiendommen under ekteskapet, i stedet for markedet alene, noe som kan gi et for høyt beregnet skjevdelingskrav. 

Ønsker du å bli stilt relevante spørsmål?

Eide hustruen eller ektemannen en eiendom før ekteskapsinngåelsen?

Hvor mange ganger har dere byttet bolig siden ekteskapsinngåelsen frem til Tidspunktet?

Hvem av ektefellene eide en eiendom før ekteskapsinngåelsen?

Hva var eiendommens verdi ved ekteskapsinngåelsen?

Hadde ektefellen boliglån knyttet til denne eiendommen ved ekteskapsinngåelsen?

Hva var boliglånets størrelse ved ekteskapsinngåelsen?

Hva ble denne eiendommen solgt for (salgssum)?

Gikk hele salgssummen til kjøp av eiendom nr. 2?

Hvor mye av salgssummen gikk IKKE til kjøp av eiendom nr. 2?

Hva ble eiendom nr. 2 kjøpt for (kjøpesum)?

Hva ble eiendom nr. 2 solgt for (salgssum)?

Gikk hele salgssummen til kjøp av eiendom nr. 3?

Hvor mye av salgssummen gikk IKKE til kjøp av eiendom nr. 3?

Hva ble eiendom nr. 3 kjøpt for (kjøpesum)?

Gi eiendom nr. 3 en betegnelse:

Eier en av dere eller begge denne eiendommen på Tidspunktet?

Hvem av dere eier eiendommen?

Hva er eiendommens verdi på Tidspunktet?

Hadde ektefellen, som brakte bolig inn i ekteskapet, studiegjeld ved ekteskapsinngåelsen?

Hvor mye hadde ektefellen i studiegjeld ved ekteskapsinngåelsen?

Er denne studiegjelden helt nedbetalt under ekteskapet?

Hva er størrelsen på denne studiegjelden på Tidspunktet?

Hadde ektefellen, som brakte bolig inn i ekteskapet, forbruksgjeld ved ekteskapsinngåelsen?

Hvor mye hadde ektefellen i forbruksgjeld ved ekteskapsinngåelsen?

Er denne forbruksgjelden helt nedbetalt under ekteskapet?

Hva er størrelsen på denne forbruksgjelden på Tidspunktet?

Har dere boliglån i dag som er knyttet til deres siste bolig?

Hva er boliglånets størrelse på Tidspunktet?

Hvem av dere er ansvarlig for boliglånet?

Hvor mye av boliglånet er hver av dere ansvarlig for?

Hustruen:

Ektemannen:

Skjevdeling av arvet pengebeløp som er brukt til nedbetaling av boliglån under ekteskapet

Her er typetilfellet at en av ektefellene arvet pengebeløp, eller fikk penger i gave fra andre enn ektefellen, som under ekteskapet ble brukt til å nedbetale på boliglån.​

Ønsker du å bli stilt relevante spørsmål?

Har en av dere arvet pengebeløp, eller fått penger i gave fra andre enn ektefellen, som under ekteskapet er brukt til nedbetaling av boliglån?

Hvem av ektefellene arvet pengebeløp, eller fikk pengegave fra andre enn ektefellen, som under ekteskapet ble brukt til å nedbetale på boliglån?

Hva var størrelsen på pengebeløpet som ble brukt til å nedbetale på boliglånet?

Hvor mye utgjør inflasjonen på pengebeløpet fra det ble brukt til å nedbetale på boliglånet frem til Tidspunktet?

Knytter boliglånet seg til en eiendom som det er andre skjevdelingskrav i?

Knytter boliglånet seg til?

Gi eiendommen en betegnelse:

Hva er eiendommens verdi på Tidspunktet?

Hvem eier eiendommen?

Hvor mye eier hver av dere av boligen?

Hustruen:

Ektemannen:

Hva er boliglånets størrelse på Tidspunktet?

Hvem er ansvarlig for boliglånet?

Hvor mye av boliglånet er hver av dere ansvarlig for?

Hustruen:

Ektemannen:

Arvet pengebeløp på bankkonto

Hvis en av dere har arvet penger, eller fått pengegave fra andre enn ektefellen, som er i behold på dennes bankkonto, kan skjevdelingskrav beregnes i denne delen.

Ønsker du å bli stilt relevante spørsmål?

Hvem av dere arvet penger, eller fikk pengegave  fra andre enn ektefellen?

Hvor mye av beløpet er i behold på ektefellens bankkonto på Tidspunktet?

Har den andre ektefellen også arvet penger, eller fått pengegave fra andre enn ektefellen, som er i behold på dennes bankkonto? 

Hvor mye av beløpet er i behold på ektefellens bankkonto på Tidspunktet?

Andre skjevdelingskrav

Hvis ingen av typetilfellene passer for deres situasjon, kan skjevdelingskrav beregnes i denne delen. Eiendelen kan ikke være finansiert med lån eller påkostet utover vanlig vedlikehold, da Skilsmisseberegneren legger til grunn at hele verdien av eiendelen kan kreves skjevdelt.

Ønsker du å bli stilt relevante spørsmål?

Gi eiendelen en betegnelse:

Hvem eier eiendelen?

Hva er eiendelens verdi?

Kan verdien klart føres tilbake til midler som ektefellen hadde da ekteskapet ble inngått eller senere har ervervet ved arv, eller ved gave fra andre enn ektefellen?

Informasjon: Du fører ikke opp eiendelen og dennes verdi senere i delen om Formue da dette allerede vil være registrert her. Hvis for eksempel Ektemannen eide en bil før ekteskapsinngåelsen, og han eier denne på Tidspunktet som han krever skjevdelt, så registreres bilen og dennes verdi her, og ikke senere i delen om Formue.

Har dere ytterligere andre skjevdelingskrav?

Gi eiendelen en betegnelse:

Hvem eier eiendelen?

Hva er eiendelens verdi?

Kan verdien klart føres tilbake til midler som ektefellen hadde da ekteskapet ble inngått eller senere har ervervet ved arv, eller ved gave fra andre enn ektefellen?

Informasjon: Du fører ikke opp eiendelen og dennes verdi senere i delen om Formue da dette allerede vil være registrert her. Hvis for eksempel Ektemannen eide en bil før ekteskapsinngåelsen, og han eier denne på Tidspunktet som han krever skjevdelt, så registreres bilen og dennes verdi her, og ikke senere i delen om Formue.

Delresultatet er foreløpig, og baserer seg på dine svar og opplysninger. Fullfør stegene i Skilsmisseberegneren for å få oversikt over skilsmisseoppgjøret.

Kort om skjevdelingskrav

Skjevdelingskrav er en verdimessig rett for en ektefelle til å holde visse verdier utenfor skilsmisseoppgjøret. For å kreve skjevdeling av visse verdier må verdiene klart kunne føres tilbake til
 

- midler som ektefellen hadde ved ekteskapsinngåelsen
- arv
- gave fra andre enn ektefellen
.
 

For å kunne kreve skjevdeling må det finnes verdier på Tidspunktet som klart kan føres tilbake til slike midler. Hvis du ikke har lest om skjevdeling allerede, må du lese om skjevdeling i punkt 4 førstEn ektefelle må videre være eier av verdiene for at ektefellen skal kunne holde verdiene utenfor delingen . . .

Les mer

+

Videre om skjevdelingskrav

Skjevdelingskravet beregnes ut ifra det som gjerne kalles en «nettovurdering».(1) Skjevdelingsregelen er verdimessig. Skjevdelingsregelen er ikke en regel om rett til å beholde den bestemte eiendelen som en ektefelle vil skjevdele. Hvem av ektefellene som overtar/beholder hva, er noe som faller utenfor fremstillingen i Skilsmisseberegneren.

Den som krever skjevdeling har bevisbyrden for at verdiene faktisk stammer fra før ekteskapet, arv, eller gave fra andre enn ektefellen. Beviskravet er strengt. Midlene må kunne spores, dvs. finnes igjen i eiendeler/verdier som eksisterer på Tidspunktet – det såkalte skjæringstidspunktet – som er behandlet i punkt 2 (Tidspunktet).
 

Hvis midlene – som for eksempel kan være en arv – er brukt til reiser, opplevelser, mat eller annet forbruk, så er midlene borte. Kravet om at verdiene klart må kunne føres tilbake til midler som er brakt inn i ekteskapet, arv eller gave fra andre enn ektefellen, er da ikke oppfylt.

(1) Lødrup, Peter og Tone Sverdrup. Familieretten. 8. utgave, Oslo: Peter Lødrup og Tone Sverdrup 2004, 2016, s. 267

Hvordan beregne skjevdeling?

Utgangspunktet for hvordan skjevdeling blir å beregne er nettoverdien av midler som klart kan føres tilbake til midler som en ektefelle hadde ved ekteskapsinngåelsen, arv eller gave fra andre enn ektefellen. Det innebærer at opprinnelig gjeld trekkes ifra. Begrunnelsen for dette er at det er selve nettoverdien som ikke er skapt gjennom begge ektefellers arbeid, og bruttoverdien på den motsatte siden vil på sett og vis inkludere lånte penger uten noen av ektefellenes innsats. For beregningen av skjevdelingskravets størrelse har det ikke direkte betydning. Nedbetalt gjeld får derimot betydning for gjeldsavleggelsen i formuen, som vil bli behandlet i punkt 7.
 

Det er flere måter å beregne skjevdeling på. Hvordan et skjevdelingskrav skal beregnes vil bero på vurderinger og skjønn. I Skilsmisseberegneren er det noen typetilfeller av skjevdelingskrav.
 

Delresultat for skjevdelingskrav gis ut ifra noen hovedmåter å beregne skjevdelingskrav på. Beregningene av skjevdelingskravet i delresultatet baserer seg på en typisk måte å beregne skjevdelingskrav på i noen typiske og forenklede situasjoner. Skilsmisseberegneren har begrenset med mulighet til å utøve skjønn, i motsetning til en jurist eller advokat. Om du mener å ha rett til å kreve skjevdeling, eller lurer på om den andre kan ha det, er det på generelt grunnlag tilrådelig å kontakte advokat for en vurdering av skjevdeling og beregning av skjevdelingskrav. Skilsmisseberegneren lar deg kartlegge et skjevdelingskrav i ditt skilsmisseoppgjør og størrelsen på skjevdelingkravet.
 

Skjevdelingskrav utgjør teknisk sett en brøk – eller en prosent. Hvis hele verdien kan skjevdeles, kan man si at skjevdelingskravet utgjør 1/1 eller 100 %. Skjevdelingskravet kan ofte utgjøre en lavere brøk. Hvis det for eksempel var gjeld på eiendelen som skjevdelingskravet knytter seg til og eiendelen er verdt mer enn den var ved ekteskapsinngåelsen, vil skjevdelingskravet være en lavere brøk av eiendommens verdi. Forenklet vil for eksempel en ektefelles eiendom til en daverdi på kr 500.000 og gjeld på kr 300.000 ved ekteskapsinngåelsen, kunne innebære et skjevdelingskrav på 40 % fordi vi i dette eksempelet tok boligens opprinnelige verdi sammenlagt med boligjelden, som vi delte på boligens opprinnelige verdi, og ganget med 100.

 

Vi forutsetter for eksempelets skyld at boligen på Tidspunktet har steget i verdi og er verdt kr 800.000. For å beregne skjevdelingskravet i eksempelet tar vi så boligens verdi på Tidspunktet og deler på 100 og ganger opp med sjevdelingsbrøken – eller skjevdelingsprosenten. Skjevdelingskravet er i dette eksempelet beregnet til å være kr 320.000. Skjevdelingskravet kan imidlertid bli redusert på grunn av en rekke forhold, slik som blant annet av studielån eller forbruksgjeld som ektefellen hadde ved ekteskapsinngåelsen, og eventuelt av påkostning som skyldes innsats under ekteskapet (unntatt hvor ektefellen har finansiert påkostningen med andre skjevdelingsmidler). En ektefelles forbruksgjeld og studiegjeld ved ekteskapsinngåelsen trekkes fra med sitt beløp i skjevdelingskravet. For å fortsette eksempelet ovenfor, vil kr 320.000 bli redusert til et skjevdelingskrav på kr 220.000 om ektefellen hadde kr 100.000 i studielån ved ekteskapsinngåelsen. Verdsetting av eventuell påkostning som skyldes innsats under ekteskapet vil i praksis være vanskeligere å sette, men hvis for eksempel ektefellen har brukt penger fra sin lønnsinntekt på nytt anneks til en hytteeiendom, som ektefellen krever skjevdeling i, vil det kunne være en påkostning som ektefellen bør kunne sette en verdi på.
 

Et annet typetilfelle er der hvor en ektefelle har brukt for eksempel arv til å nedbetale på boliglånet. Det som særlig blir annerledes rent faktisk – men også rettslig – i denne typesituasjonen er at boligen og boliglånet fantes fra før og skjevdelingsmidlene kommer til etterpå. Høyesterett har i en dom som gjaldt en slik situasjon lagt til grunn at skjevdelingskrav i disse typetilfellene beregnes slik at skjevdelingskravet utgjør arvebeløpet som ble brukt til å nedbetale på boliglånet pluss inflasjonsjustering. En nyttig ressurs i den forbindelse er Konsumpriskalkulatoren på SSBs nettsider.

En kommentar til midler som en ektefelle hadde ved ekteskapsinngåelsen

Det er blant annet «verdien av formue som klart kan føres tilbake til midler som en ektefelle hadde da ekteskapet ble inngått» som en ektefelle kan kreve skjevdelt i henhold til ekteskapsloven § 59 første ledd.

 

Hva så om ektefellene var samboere før de giftet seg? Det vises til det som er sagt ovenfor om begrunnelsen for en ektefelles adgang til å kunne kreve skjevdeling. Alene er ikke samboerskap forut for ekteskapsinngåelsen et argument av betydning for en ektefelles adgang til å kunne skjevdele verdier som stammer fra samboerperioden før ektefellene giftet seg med hverandre. Den andre ektefellen kan imidlertid potensielt ha blitt sameier i noe som opprinnelig var eiet alene av den andre ektefellen. Det minnes om at for at en ektefelle skal kunne holde verdier utenfor delingen, må ektefellen være eier av verdiene. Det skal imidlertid mye til for å stifte eierskap i noe som eies av en annen uten uttrykkelig avtale. Det faller utenfor fremstillingen her å behandle hva som kreves nærmere. En annen mulighet enn sameie, er at den andre ektefellen har bidratt på en slik måte under samboerperioden at den andres skjevdelingskrav faller helt eller delvis bort fordi det vil være «åpenbart urimelig», eller så kan vederlagskrav kan være aktuelt til fordel for denne ektefellen. Merk at Skilsmisseberegneren ikke kan beregne slike skjevdelingskrav, eller vederlagskrav, og dermed ikke kan ta høyde for dem i utregningen. Dette grunnet rommet av skjønn.
 

Annet ledd i ekteskapsloven § 59 om skjevdeling, åpner for en begrensning av en ektefelles rett til å kreve skjevdeling av verdier som stammer fra før ekteskapet, arv, eller gave fra andre enn ektefellen, der det vil føre til et «åpenbart urimelig resultat». Tredje ledd i ekteskapsloven § 59 åpner på den andre siden for at retten til skjevdeling kan utvides slik at en ektefelle gis rett til å holde andre verdier enn arv mv. utenfor delingen i skilsmisseoppgjøret dersom «sterke grunner» taler for det. Skilsmisseberegneren kan ikke beregne noen av disse to unntaksreglene. Dette grunnet rommet av skjønn.

Kommentar til typetilfeller av skjevdelingskrav

Skilsmisseberegneren lar deg kartlegge skjevdeling i noen typetilfeller, men merk at på grunn av lovtekstens utforming og beviskravet, innebærer beregning av skjevdelingskrav også utøvelse av skjønn.
 

Skilsmisseberegneren kan ikke utøve skjønn, i motsetning til en jurist eller advokat. Hvis typetilfellene ikke passer din situasjon, men du mener å ha et skjevdelingskrav, lar Skilsmisseberegneren deg føre opp skjevdelingskravet ut ifra at du bekrefter at lovens formulering er oppfylt basert på din egen vurdering. Merk at det av flere årsaker på generelt grunnlag er tilrådelig å kontakte advokat for å få en vurdering også av en fagperson.

bottom of page