Tidspunktet

Skjevdeling?

Formue

Intro

Særeie?

Noen eiendeler

Oppsummering

Gjeld

Skjevdelingskrav

Skjevdeling i bolig som er verdt det samme som ved ekteskapsinngåelsen

Her er typetilfellet at en av ektefellene eide en eiendom da ektefellene giftet seg, og hvor eiendommen er verdt det samme som ved ekteskapsinngåelsen. Hvis en av dere eide en eiendom ved ekteskapsinngåelsen, som verken har steget eller sunket i verdi siden giftemålet frem til Tidspunktet, kan skjevdelingskrav beregnes i denne delen.

Ønsker du å bli stilt relevante spørsmål?

Skjevdeling i bolig som er verdt mer enn ved ekteskapsinngåelsen

Her er typetilfellet at en av ektefellene eide en eiendom da ektefellene giftet seg, og hvor eiendommen er verdt mer enn ved ekteskapsinngåelsen. Hvis en av dere eide en eiendom ved ekteskapsinngåelsen som har steget i verdi siden giftemålet frem til Tidspunktet kan skjevdelingskrav beregnes i denne delen.

Ønsker du å bli stilt relevante spørsmål?

Skjevdeling i eiendom hvor dere har byttet bolig

Her er typetilfellet at en av ektefellene eide en eiendom da ektefellene giftet seg, hvor denne eiendommen senere er blitt solgt mens ektefellen var gift, og midler fra salget har gått til å kjøpe en ny bolig enten en eller to ganger. Merk at dette typetilfellet ikke tar høyde for at verdistigninger kan skyldes påkostninger av eiendommen under ekteskapet, i stedet for markedet alene, noe som kan gi et for høyt beregnet skjevdelingskrav. 

Ønsker du å bli stilt relevante spørsmål?

Skjevdeling av arvet pengebeløp som er brukt til nedbetaling av boliglån under ekteskapet

Her er typetilfellet at en av ektefellene arvet pengebeløp, eller fikk penger i gave fra andre enn ektefellen, som under ekteskapet ble brukt til å nedbetale på boliglån.​

Ønsker du å bli stilt relevante spørsmål?

Arvet pengebeløp på bankkonto

Hvis en av dere har arvet penger, eller fått pengegave fra andre enn ektefellen, som er i behold på dennes bankkonto, kan skjevdelingskrav beregnes i denne delen.

Ønsker du å bli stilt relevante spørsmål?

Andre skjevdelingskrav

Hvis ingen av typetilfellene passer for deres situasjon, kan skjevdelingskrav beregnes i denne delen. Eiendelen kan ikke være finansiert med lån eller påkostet utover vanlig vedlikehold, da Skilsmisseberegneren legger til grunn at hele verdien av eiendelen kan kreves skjevdelt.

Ønsker du å bli stilt relevante spørsmål?

Kort om skjevdelingskrav

Skjevdelingskrav er en verdimessig rett for en ektefelle til å holde visse verdier utenfor skilsmisseoppgjøret. For å kreve skjevdeling av visse verdier må verdiene klart kunne føres tilbake til
 

- midler som ektefellen hadde ved ekteskapsinngåelsen
- arv
- gave fra andre enn ektefellen
.
 

For å kunne kreve skjevdeling må det finnes verdier på Tidspunktet som klart kan føres tilbake til slike midler. Hvis du ikke har lest om skjevdeling allerede, må du lese om skjevdeling i punkt 4 førstEn ektefelle må videre være eier av verdiene for at ektefellen skal kunne holde verdiene utenfor delingen . . .

Les mer

Helpify AS

Org.nr. 823 850 972

Tlf. 40884402  E-post: post@helpify.no

© Opphavsrettslig beskyttet

Designrett registrert av Patentstyret (reg.nr. 086581)