Tidspunktet

Skjevdeling?

Formue

Intro

Særeie?

Noen eiendeler

Oppsummering

Gjeld

Tidspunktet

Når ble samlivet brutt?

Tidspunktet for formue og gjeld som inngår i skilsmisseoppgjøret

Selve tidspunktet for formue og gjeld som inngår i skilsmisseoppgjøret er datoen for når samlivet ble brutt. Det finnes enkelte unntak. Hvis for eksempel søknaden om separasjon eller skilsmisse kom inn til fylkesmannen før samlivet ble brutt, vil datoen for når søknaden ble mottatt av Fylkesmannen være selve tidspunktet. Hvis søknaden om separasjon eller skilsmisse kom inn til Fylkesmannen før det ble brudd i samlivet mellom dere, svarer du denne datoen. Her brukes ordene «Tidspunkt» og «Tidspunktet» om det som kalles for «skjæringstidspunktet» i ekteskapsloven . . .

Les mer

Helpify AS

Org.nr. 823 850 972

Tlf. 40884402  E-post: post@helpify.no

© Opphavsrettslig beskyttet

Designrett registrert av Patentstyret (reg.nr. 086581)